Даоски целителни звуци. Релаксация КУМ - НЯЙ

Go down

Даоски целителни звуци. Релаксация КУМ - НЯЙ Empty Даоски целителни звуци. Релаксация КУМ - НЯЙ

Писане  Admin on Пет Апр 18, 2008 3:40 am

В борбата с убиеца на XX век - хроничния стрес, ви предлагаме една удивително ефективна и плавна лечебна тибетска система за оздравяване, наречена Кум - Няй. Този уникален метод е разработен и се практикува с голям успех от известния лама Тартанга Тулку, който е получил своето образование в Тибет. Кум - Няй внася хармония между тялото и ума по един постепенен и плавен начин, като ви дарява с усещането за радост и щас-тие. Традицията на Кум - Няй се среща в тибетските медицински текстове и в древните буцистки текстове Винайя.
Кум означава тяло, съществувание, форма, въплъщение. Няй означава масаж и взаимодействие. На тибетски език Лу означава обикновено, грубо, материално физическо тяло, Ку ~ по-висше, фино тяло. Чрез практикуването на Кум -Няй се активизира Ку, при което се стимулират чувствата. Те се проявяват в състоянието Няй като чувство на щастие, удовлетвореност, разбиране на истината за съществуването.
Ето как звучи известното изречение, което присъства практически във всички философски системи по света, и което е крайъгълният камък на тибетската система Кум - Няй; "... когато разберем себе си, ще можем да разберем и другите. Ако разбираме своето тяло, можем да разбираме Вселената " - това е твърдял лама Тартанга Тулку. И продължава; "Всичко, което гледаме, е център: Вселена, тяло, чувства".
В рамките на този труд смятаме за необходимо да разгледаме звуковата терапия, която е разработена от лама Тулку. Тя е свързана с произнасянето на мантрата Ом - Ах -Хум. Лама Тулку предлага тази свещена мантра, с която се регулира и се нормализира дишането, тъй като дишането е животът.

Дишането определя жизнените ритми, затова начинът, по който дишаме, показва как се разпределя енергията ни. Вълнението и възбудата водят до ускорено дишане. Когато сме спокойни и уравновесени, дишането се успокоява и става бавно и леко.
Човек може да променя своето ментално и физическо състояние, като променя начините на дишане. Състоянието на силно вълнение може да бъде отстранено напълно и да бъде заменено с абсолютно равновесие, като се използва техника на бавно и ритмично дишане. Ако успеете да започнете да дишате равно и спокойно, тогава напълно естествено ще се подобрят възприемчивостта ви и бистротата на ума, ще се изостри вашият слух. В такова състояние и вашето зрение ставапо-качествено, възприемат се значително повече цветови оттенъци.
Енергията на дишането е най-тясно свързана с нервния център (чакра) Вишудха. Когато центърът на гърлото е в равновесие, тогава енергията протича координирано и уравновесено, менталната и физическата енергия се обединяват в хармонично съзвучие. В повечето случаи обаче центърът на гърлото е възбуден и небалансиран. Вследствие на това се нарушават качеството и ритъмът на дишането, енергията се блокира, а това довежда до различни патологии в организма. Следователно за да се подобри качеството на дишането, е необходимо да се нормализира работата на енергийния център на гърлото.
За да достигнем до балансиране на енергиите в нервния център, е необходимо да дишаме едновременно през носа и през устата бавно и равномерно, като устата трябва да е леко отворена, а езикът да докосва леко небцето. В началото този начин на дишане ще предизвиква затруднения, но когато го усвоите, ще усетите как енергията се движи хармонично към главата и към сърцето, как дишането става равномерно, а самото дишане става леко и приятно.

Съвременният човек много често е подвластен на чувството на постоянна неудовлетвореност. Това всъщност е хронична форма на лекото безпокойство, което се локализира в сърцето и в центъра на гърлото - всекидневната напрегнатост. Тези състояния са съпроводени с увеличаване на потока енергия към центъра на главата и с намаляване на този поток към сърцето. Вследствие на това се получава не-балансираност на емоциите, които се проявяват в такива патологични изблици на емоции като гняв, ненавист, депресия, ожесточеност или в обратните по знак чувства - липса на енергия, слабост, пасивност, апатия и др.
Когато започнете да дишате през носа и през устата по метода Кум - Няй, можете постепенно да доведете процеса до равномерно и регулирано дишане. По този начин ще балансирате центъра на гърлото така, че потоците от енергия да се насочват равномерно към двата центъра - на гърлото и на сърцето. След като усвоите дишането Кум - Няй, започвате да усещате как вашата енергия и издръжливост нарастват, общото ви състояние и настроението ви се нормализират, а емоциите се стабилизират. Дишането трябва да се осъществява без усилия и напрежение. Предоставете му естествен път за реализация. Не се старайте да дишате правилно - просто дишайте и вашето дишане ще се разпределя равномерно между носа и устата. Започнете с много леко дишане, когато се появи ефектът (отпускане), продължете да дишате по-бавно и по-равномерно, почти без вдишвания и издишвания. Така вашата енергия започва постоянно да нараства.
За да развиете дишането Кум - Няй, най-добре е да се упражнявате от 20 до 30 минути всеки ден в продължение поне на три месеца, а след това практикувайте това дишане по време на работа и дори през нощта, когато не спите. Дишането Кум - Няй можете да практикувате легнали по гръб с опънати или със свити в колената крака, като стъпалата трябва да опират пода.

Огромен лечебен ефект се постига, когато при практикуването на дишането Кум - Няй се произнася дванайсетата мантра ОМ-АХ-ХУМ, която трябва да се слива с дишането.
Едносричните думи на мантрата Ом, Ах или Хум се пеят мълчешком и се сливат с дишането. Може и изобщо да не произнасяте тези звуци, достатъчно е тяхното вътрешно осъзнаване.
Нека разгледаме същностното значение на тази мантра според съставящите я думи. Ом олицетворява енергията на съществуването, Ах символизира самото същество, а Хум изразява съзиданието.
Ом е физическата форма, Ах е енергията, която подпомага живота във физическата му форма, а Хум символизира съзнанието, мисълта, активността. Съединени заедно, думите Ом-Ах-Хум са изразители на просветеното тяло, на ума и на Духа.
Упр аж не н и е 1 - Ом
Заемете удобно положение седнали на стол (ако владеете позата "Лотос", добре е да използвате нея). Дишайте леко и равномерно, едновременно през устата и през носа. Напевно произнасяйте на себе си Ом, като свързвате пеенето с дишането.
Препоръчителна за товаупражнение и за всички останали е позата "Лотос".
Упр аж н е н и е 2 - Ах
Изходно положение - ръцете пред корема Изпълнете следната мудра: пръстите на дясната ръка са в пръстите на лявата ръка, като палците са леко повдигнати, след което ги съединете. Дишайте леко и равномерно през устата и през носа, беззвучно напявайте Ах, като го свързвате с дишането.

Упражнение 3-Хум
Заемете уцобно седнало положение, сложете ръцете на коленете с длани, обърнати нагоре. Дишайте леко и равномерно през носа и през устата едновременно, като свързвате дишането с мантрата Хум.
Упражнение 4-Ом-Ах-Хум
Това упражнение е обединено дишане и мантрата се препоръчва да се изпълнява вечер преди сън. Легнете по гръб на пода, разперете ръце встрани и отворете краката на ширината на таза За по-голямо удобство можете да сложите под главата и под коленете малки възглавници. Отворете леко уста и с езика леко докоснете небцето. Дишайте леко и равномерно едновременно през носа и през устата, като произнасяте мантрата Ом - Ах - Хум. При вдишването визуализирайте или мислете за Ом, задръжте леко въздуха и произнасяйте Ах, а при подготовката за издишване произнасяйте Хум.
Упражнение 5 Ом-Ах-Хум
Това упражнение е мантрата заедно с ключовите мудри на чакрите на главата, на гърлото и на сърцето. То е придружено с концентрация на вниманието върху тези енергийни центрове и с визуализация на съответстващите им цветове.
I вариант. Седнете на постелка или върху възглавница. Плавно дишайте едновременно през носа и през устата Мислено произнесете мантрата Ом - Ах - Хум. Произнесете Ом - като го усещате в центъра на главата в слън-чевожълти ослепителни лъчи на темето на главата. Ах - в областта на щитовидната жлеза в синкавобяло сияние. Хум -в искрящо зелено-розово сияние в сърдечния център. Съпровождайте звуците със съответните за чакрите мудри.
II вариант. Дишайте с Ом като държите ръцете си на коленете. След това преместете ръцете си пред корема с длани, обърнати нагоре, като попюлявате пръстите на дясната ръка в пръстите на лявата Показалците са леко повдигнати и съединени един с друг. В тази поза пеете Ах, след това бавно придвижвате ръцете върху коленете, като дланите продължават да бъдат обърнати нагоре - поставете ги там, като припявате мълчаливо Хум, след което започнете нов
цикъл с Ом.
Необходимо е да бъдат изпълнени 25 пълни цикъла, като се свързват дишането, мантрите и мудрите. След завършването на дишането трябва да останете в неподвижна седяща поза в продължение на 5-10 минути.
През деня от време на време е необходимо мълчешком да произнасяте Ом - Ах - Хум.
С помощта на тези упражнения човек може да се излекува и от най-сериозните заболявания.
Вече хвърлихме светлина върху терапевтичните методи при използването на отделните срички. Тяхното произнасяне води своето начало от практикуването на мантрите {молитви-заклинания). Според тантристкото учение в основата на творението са заложени пет изначални зараждащи звука А, У, Е, О, И. Тяхното звучене променя ритъма на битието (биджа). Този ритъм е присъщ на всички обекти, в това число и на гласа като част от проявите на човешкото тяло. Повтарянето на тези звукове обогатяваорганизма с енергията биджа. Ритмичните вибрации, които възникват в тялотс при произнасянето на мантрите, пораждатразлични състояния на ума, ате от своя страна оказват огромно въздействие върху целия организъм.
Лечебните свойства на звука се преоткриват и се използват в наши дни. Теорията на зараждащите се звукове < тясно свързана с цялата система на Вселената. Във вторат: част на тази книга ние подробно ще се спрем върху китайските срички, които са свързани със стихиите, с посоките на света, с вътрешните органи, с цветовете и с други връзки със стихиите.
Връщаме се към мантрата Ом, за да подчертаем нейния колосален тристепенен ефект на въздействие върху организма. Нейната тайна сила се крие в сакралната част бирджа (т.е. в семето). Чрез многократните ментални повторения на тази мантра нейната тайна сила се проявява и може да бъде използвана за хармонизиране на тялото, на душата и на Духа.
Свещената сричка Ом е най-величествена и най-могъща от всички биджа Всъщност в нея, както и във всяка биджа, съществува напевното жужащо М или вибриращо М-М-М-М, в което съгласно учението се съдържа силата на мантрата. Много интересна интерпретация на тази мантра ни предлага Б. Сахаров в своята книга "Отваряне на третото око" ("София", Киев, 1994).
Нека разгледаме сричката Ом първо като звук, който е предназначен да блокира външното влияние, за да можем да се обърнем към процесите вътре в нас.
Тази сричка се произнася като Аоумм, но при това нито А, нито О, нито У не се чуват поотделно, а вибриращото М съпровожда произнасянето на всяка сричка от самото начало. В това вибриращо М, което се изговаря като гърлено НГ в думата Ганг, се крие дълбок смисъл. Именно той определя силата на неговото въздействие.
Звукът М, произнесен напевно, с жужене, предизвиква вибрационни колебания, които се предават през мекото небце в областта на хипофизата и при това звученето на М предизвиква вибриране на цялата зона КХ А - тя е разположена от точката между веждите до епифизата. Концентриране на мисълта в съчетание с вибрацията М-М-М първоначално активизира хипофизата, която е центърът на волята, а после и епифизата.
На физическо ниво тази практика активизира функ-I щите на жлезите с вътрешна секреция по пътя на стимулацията на хипофизата, от което произтича имунна модулация. на ниво Дух се повишава нивото на съзнанието, а на ниво Душа се хармонизира ятялото.
За да се работи с мантрата Ом, съзнанието трябва да бъде чисто. Не бива свещената сричка да бъде произнасяна в състояние на гняв или на раздразнение. Произнасянето на Ом трябва да се съпровожда със съответното дишане и нещо много важно за положението на езика - при всяко произнасяне той трябва леко да докосва небцето. Според китайската практика езикът служи за превключвател, който да затваря меридианите от т. нар. "Малък небесен кръг" - Цу-май и Жен-май. И освен това положението на езика спрямо небцето (в края на горните зъби от вътрешната страна) осигурява ефективни вибрации върху всички области на КХА.
Чрез центровете наглавата (хипофизата, хипоталамуса, щитовидната жлеза и центровете на тялото - чакрите) вибрациите Ом възбуждат физическите корени, които съответстват на жлезите с вътрешна секреция - щитовидна жлеза, тимус, панкреас, надбъбречни жлези, полови жлези, опашна кост (енергийната спирала на богинята Кундалини).
В Цюрих известният учен Ханс Джинни е направил много интересен експеримент. В обикновена плоска чиния били насипали дребни прашинки. При произнасянето на Ом (А - у - м), прашинките реагирали на вибрациите, като започнали да се събират в кръг, а после да се издигат, сякаш за да образуват сфера.
Известно е, че в символиката формата кръг е графичното съответствие на Слънцето. Като използваме Великия закон на аналогиите, можем да направим извода, че звукът Ом хармонизира зоните на аурата спрямо тяхното хоризонтално въртеливо движение около собствената им ос.

Освен това Ом ви изключва от реалния физически живот, очиства аурата ви от енергийните замърсявания и ви свързва с Божествените потоци на Твореца Практикуването на Ом създава трамплин за извисяването на вашето съзнание до по-високи нива, което осигурява на човека избавление от страданията Ом кара нашите енергийни тела да вибрират в определен честотен резонанс, уравновесява ги и по този начин оптимизира всички процеси в организма
Мантрата Аом - Аум (А - у - о - м, Аh - оh - mm) е вариант на Ом. Тя подпомага постигането на най-силната концентрация на мисълта, разбирането и възприемането на истината Помага да се отстранят слабостите, съсредоточава вниманието върху най-главното и подобрява типологията на полето.
При произнасянето на Ом е желателно неговият символ да бъде визуализиран (вж. рис. на корицата). При вдишване произнасяйте Ом наум, а при издишване - на глас. Когато визуализирате и припявате Ом, е добре да го виждате как излиза от символа си във вид на потоци от чистите цветове на дъгата, които обвиват тялото и главата ви и изпълват цялото ви същество.
Предлагаме ви още една от най-разпространените мантри, които имат огромен спектър на действие. Това е знаменитата мантра Ом - мани - падме - хум (Оhm - mah -nee-pod-may-hum), която се превежда "О, скъпоценност в Лотоса". Легендата свързва тази мантра с китайската богиня на милосърдието Куан Ин - покровителка и целител-ка на децата. Богинята Куан Ин може да неутрализира всяко насилие, насочено към човека. Нейната енергия притежава защитни свойства
Китайската богиня Куан Ин е аналогична на нашата Дева Мария. Посредством мантрата Ом - мани - падме -хум вие влизате в контакт с богинята на милосърдието Куан Ин и получавате неуязвимост и защита.

Цвят, Ма - на синия, Ни - на жълтия, Пад - на зеления, Ме - на червения, Хум - на черния. В тази мантра се наблюдава абсолютна аналогия между цветовете и различните проявления на ума, на стихиите и на силите на природата. Във Великата мантра присъстват всички зараждащи звукове, съответстващи на петте посоки на света, включително и на Центъра.
За да получите здраве, емоционална стабилност и щастие, трябва да положите усилие и тогава полученият резултат ще бъде поразителен. Съвсем целенасочено, тъй като познавам леността на днешните хора, подбрах оздравителни звукови методи и жестове, които могат да се изпълняват самостоятелно, а ефективността им се потвърждава от многобройните писма на излекувани хора.
Admin
Admin
Admin

Брой мнения : 83
Join date : 13.04.2008

http://religion.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите